Új jelszó kérése
Kövess minket Facebookon is LIKE az oldalunkra NAOMI
https://www.facebook.com/naomifashionbudapest
Kövess minket Facebookon is LIKE az oldalunkra EUPHORIA
https://www.facebook.com/face.euphoria
Kategóriák
Szavazás
Milyen terméket látnék többet szívesen az oldalon?
cipő
csinos ruha
táska
bikini
sportos ruházat
Termékajánló
Hírlevél
Nyelv váltás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az Euphoria Fashion Kft. által

üzemeltetett www.naomifashion.unas.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruház

igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a

Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és

megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Szolgáltató

Cégnév: Euphoria Fashion Kft.

Székhely és levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. fszt. 1/B.

Telefon: 06 1 2859331

E-mail: naomifashion7@gmail.com

Adószám: 25756966-2- 42.

Cégjegyzékszám: 01-09- 287467

Bejegyző bíróság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Tárhely szolgáltató:

UNAS Online Kft.

H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15,

unas [kukac] unas.hu

1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

Női ruhák és kiegészítők értékesítése.

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem

vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan

okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való

felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles

gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat

se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját

magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a

jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató

jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de

nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más

szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért

Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó

nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap

használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a

használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a

Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult

az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei

szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt

állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a

Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak:

bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és

egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb

megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy

kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén

engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,

továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató

előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az

ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely

kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap

rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a

magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül

semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a

www.naomifashion.unas.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt

minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden

olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására,

feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön

engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató

által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát

módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció.

Vásárló, ha regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a

regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Regisztráció” gombra

kattintást követően tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a

Szolgáltató részére:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt

- Email cím

- Jelszó

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt

- Név,

- Telefonszám,

- Mobiltelefon szám.

A „Számlázási adatok” menüpont alatt

- Név,

- számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország

- Cég megrendelő esetén adószám.

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a

jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Vásárlónak a

jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási

címet megadnia.

Vásárlónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a

jelölőnégyzet kipipálásával.

A regisztráció elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell

fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót illetve az Információk oldalon megtalálható

információkat.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben Vásárló egy összegző

felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a Honlap tetején található „Vásárló belépés” menüpont alatt

a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) belépni a Honlapra.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az naomifashion7@gmail.com e-mail címre küldött

üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a

regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a

rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok

megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé

nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a

felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához

jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha

pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél,

köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak

érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés

A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően a Vásárló megrendelést adhat le a

Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

Vásárló a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlapon található

"Termékek" menüpontra kattintást követően vagy pedig a Honlap bal oldalán található menüben

böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

Vásárlónak lehetősége van a Honlap tetején található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa

megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra

meghirdetett valamely termék megfelel a Vásárló keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A

„Részletes keresés” feliratra kattintva Vásárló a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik

kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek

ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a

termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb

választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást

követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva

választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja

megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával, a termék méretét, színét vagy egyéb

választható paramétereit.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét) Vásárló a Honlap

jobb oldalán, a "Kosár" ikonra kattintva ellenőrizheti. A kosár ikonra kattintva Vásárlót a Kosár

felületre navigálja a Honlap.

A kosár felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek

listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat

alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van

arra, hogy töröljön terméket kosarából a szemetes ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén

(darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a

„Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.

Vásárlónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése”

gombra kattintva, illetve a megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza”

gombra kattintva Vásárlót a Honlap visszanavigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó

felületre, ahol Vásárló folytathatja a Honlapon történő böngészést.

A „Megrendelés” gombra kattintással Vásárló folytathatja a megrendelését a Honlapon.

A Vásárlónak lehetősége van az oldal alján található „Kosár elmentése” gombra kattintással a

megrendelését elmenteni.

A megjelenő felületen Vásárló választhat, hogy

 amennyiben regisztrált Vásárlója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló”

mezőbe belépési adatait megadva vagy

 az „Új vásárló” mezőben található „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon.

Ha a Vásárló regisztrált korábban a Honlapra, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó

emlékeztető segítségét igénybe venni. („Elfelejtettem a jelszavamat”)

A belépést illetve regisztrációt követően a Honlap a Vásárlót a „Szállítási és fizetési módok” felületre

navigálja. Vásárló a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a

szállítási módok között. Ha Vásárló választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent

rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az

„Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Vásárló visszaléphet a kosár

összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését,

így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa

választott fizetési és szállítási módot.

Vásárlónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre

biztosított felületen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet

kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót illetve az Információk

oldalon megtalálható információkat.

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Vásárló véglegesen elküldi a

megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is, értesíti

a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát a „Megrendel” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési

kötelezettséget keletkeztet.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Vásárló a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a

Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelések követése" menüpont

alatt. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés

számmal azonosítható.

3.3. Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is

tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási

költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget

tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott,

amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően

hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától

jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Honlapon

hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, Szolgáltató, a rendelés

visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának

lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket

vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a

Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói

adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a szemetes ikonra

kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék

elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási

cím).

3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán

belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-

mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási

információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását,

mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben

szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések

teljesítésének elkerülése érdekében.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem

kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel

érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben

foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a

fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

3.6. Fizetés

A megrendelés végösszegének kiegyenlítése kizárólag utánvéttel lehetséges. A vételárat a kiszállítás

során a futárnak szükséges kifizetni.

3.7. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a

termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

3.8. Termékek kiszállítása

3.8.1. Kiszállítás

A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – az MPL

futárszolgálat végzi..

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím) a Vásárló, ahol

munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni.

Ha a Vásárló a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik a megrendelés

során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási

címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van megadott telefonszámon

új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kísérli meg

a megrendelt termékek kiszállítását.

A futár összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – a

Vásárlónak felróható okból, - akkor a Szolgáltató törli a megrendelését és a csomag visszaszállításra

kerül a Szolgáltatóhoz.

Ha egy címről két vagy több alkalommal is visszakapja a Szolgáltató a csomagot, fenntartja a jogot,

hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne teljesítse a megrendelést.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a

terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru

átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

3.8.2. Szállítási költségek

A kiszállítás költségeiről bővebben az „Információk” oldalon, a „Szállítás” menüpontbantájékozódhat,

mely oldal tartalma a mindenkori ÁSZF részét képezi.

3.8.3. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően

késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani

(kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a

Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél

fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.8.4. Személyes átvétel

Személyes átvételre a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

4. ELÁLLÁSI JOG

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül

eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint

az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül

elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja

közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát

köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF

Hiba: A hivatkozás forrása nem található. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a

Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken […] keresztül

elérhető elállási nyilatkozatmintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát,

ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató

részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott

rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási

nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre

irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő

értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő

számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt

érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A

határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy

futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a

Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás

lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a

többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,

legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a

visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta

hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi

figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a

termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot

meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének,

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból

eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés

teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási

jogát - megtérítését.

4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy

kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet

egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl. egyedi felirattal ellátott póló stb.);

2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból

az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

5. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

5.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt

érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel

időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a

termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési

határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló

által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem

kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére

Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban

köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta

(számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a

szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére

történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a

Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek

helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani,

hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része

tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 5.1.

pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági

igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre

vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven

belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után

késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon

belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a

fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben

gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani

tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Vásárló az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti

elő.

6. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI

INTÉZKEDÉSEK, HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ KOMPATIBILITÁS

Szolgáltató a Honlap 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás

mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett

karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette

Vásárlót a Honlapon.

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap

kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció

nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amely https protokollal van ellátva. A

honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal. A honlap az UNAS.HU webshop szolgáltató szerverein fut.]

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen

valamennyi Vásárló vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb.

- felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.

pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt , amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz

azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz

kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra

tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a

Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó

szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a

jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés

jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való

tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási

helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve

fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő

jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1- 488-2131

Fax: 06-1- 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a - fogyasztói

jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv

módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

alkalmazásának kivételével – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok

érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-,

kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval

kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van

arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan

rendezni tudják a következő linken

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU keresztül elérhető

online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére

a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni

jogaikat.

4. Bírósági eljárás kezdeményezése

8. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő

előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést

követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a

módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:2016.10.02

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

 

Euphoria Fashion Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.naomifashion.unas.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1. Adatkezelés célja

 

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek kiszállítása, kapcsolattartás, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és – ha az Érintett feliratkozott hírlevélre - hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

 

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Szolgáltató mint adatkezelő megnevezéseCégnév:

Euphoria Fashion Kft.

Székhely:

1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. fszt. 1/B.

Telefon:

06 1 285 9331

E-mail:

naomifashion7@gmail.com

Adószám:

25756966-2-42.

Cégjegyzékszám:

01-09-287467

Bejegyző bíróság:

Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Tárhely szolgáltató:

UNAS Online Kft.
H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas [kukac] unas.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:

folyamatban

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

 

A regisztráció illetve a személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató 5 munkanapon belül törli rendszeréből.

 

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.  

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 2 hétig tárolja.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

Regisztrációs adatok

 

A Honlapon történő megrendeléshez az Érintetteknek egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, melynek során a megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

 

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt (csak regisztráció esetén)

 • Email cím

 • Jelszó

 

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt

 • Név,

 • Telefonszám,

 • Mobiltelefon szám,

 

A „Számlázási adatok” menüpont alatt

 • Név

 • Szállítási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország,

 

Technikai adatok

 

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

 

Cookie-k

 

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

 

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 

 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

 • Biztonsági cookie.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,

 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Szolgáltató Facebook pixel kódot is használ, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.

 

Hírlevél

 

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére.

 

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

 

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Név: Magyar Posta ZRt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Tevékenység: postaszolgálat

 

Név: […]

Székhely: […]

Email cím: […]

Tevékenység: könyvelés

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

E-mail cím: unas[kukac]unas.hu

 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

 

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

7.2  Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az Érintett a jogait a 3. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

 

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. E-mail címek felhasználása

 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

 1. Adatbiztonság

 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1. Egyéb rendelkezések


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016.09.29. napjától érvényes.

 

Webáruház készítés